blog vipa
mój dzień to 3 filiżanki kawy

blog vipa

You are Browsing the Wrzesień 2010 Archive:

snd-hda-intel and interrupting sound

Posted on 15 września, 2010 by vip

When you hearrr-rrr sooososound like this, try adding: options snd-hda-intel enable_msi=0 at top of your /etc/modprobe.d/sound.conf.


iwlagn Microcode SW error detected – resolution

Posted on 12 września, 2010 by vip

If you are familiar with this bug: [ 3569.057366] iwlagn 0000:0c:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x82000000 or [ 1243.899938] iwlagn: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000. and tried a lot of kernels (from 2.6.27 to 2.6.35) and firmwares, this may help you:


dhcpcd i /etc/resolv.conf

Posted on 9 września, 2010 by vip

Gdyby z jakiegoś powodu, przestało Ci updejtować plik z nameserwerami w /etc/resolv.conf podczas używania dhcpcd 5.2.6, 5.2.7, warto zainteresować się plikiem /etc/dhcpcd.conf i ustawić (odkomentować) tam linijkę: