blog vipa
mój dzień to 3 filiżanki kawy

blog vipa

Kopiowanie po ssh z możliwością wznowienia transferu (zamiast scp)

30 września, 2011 . by vip

rsync --partial --progress --rsh=ssh user@host:/some/file.iso file.iso

One Response to “Kopiowanie po ssh z możliwością wznowienia transferu (zamiast scp)”

  1. Wojciech Błaszkowski Says:

    rsync -aPv -e 'ssh -p 22' --numeric-ids --delete-after SOURCE TARGET

    tu możesz podać port, jeśli SSH na zdalnym hoście pracuje na innym niż 22 porcie. Dodatkowo, zachowujesz informacje o właścicielu i grupie. Jeśli robisz backup „delete-after” na pewno Ci się przyda :)

Leave a Reply