blog vipa
mój dzień to 3 filiżanki kawy

blog vipa

You are Browsing the Listopad 2008 Archive:

Anonymous delegates in C#

Posted on 17 listopada, 2008 by vip

Beware of anonymous delegates in C#! You’ve to instanize new variable to have them in own delegate instances. If not, you’ll get the last value of variable in loop. Short snippet for Gtk#. It creates dynamic buttons and actions from DataTable (e.g. database). Pay attention to line // [1], when „variable capturing” is used. [csharp] […]


Cztery godziny z życia

Posted on 25 października, 2008 by vip

Uwielbiam coś pisać (tu: wywoływanie i przechwytywanie zdarzeń), i nagle, zupełnie przypadkiem, dostać wyjątkiem w twarz. A potem szukać, debugować, przez kilka godzin, żeby się na końcu okazało, że przecież wszystko jest napisane w dokumentacji! „Once a class has declared an event, it can treat that event just like a field of the indicated delegate […]


Przeglądarka w 200 linijkach czyli WebKit#

Posted on 30 września, 2008 by vip

Jakiś czas temu chciałem napisać o tym jak zakodować swojego browsera przy pomocy biblioteki WebKit. Wstępniak zapisałem ale z braku czasu wpis odłożyłem na później (czytaj: takiego wpisu nie będzie). Kilka miesięcy później Google wydało Chrome, co prawda nie w 200 linijkach, ale także oparte na tym silniku, więc jeżeli chciałbyś sam napisać sobie przeglądarkę […]


SQLite .Net + Xulrunner = MISUSE evil

Posted on 17 stycznia, 2008 by vip

If You’re developing Sqlite.NET application with Gecko# using Xulrunner libs, and got: Unhandled Exception: Mono.Data.Sqlite.SqliteException: Library used incorrectly library routine called out of sequence at Mono.Data.Sqlite.Sqlite3.Open (System.String strFilename) [0x00000] at Mono.Data.Sqlite.SqliteConnection.Open () [0x00000] or MISUSE (Library used incorrectly) errors, here’s the resolution…


.NET C# Timers

Posted on 18 marca, 2007 by vip

The simplest method to add non-blocking ticker in C#: [csharp] using System.Threading; … public Clock() { System.Threading.Timer tmrThreadingTimer = new System.Threading.Timer(new TimerCallback(tmrThreadingTimer_TimerCallback), null, System.Threading.Timeout.Infinite, 1000); tmrThreadingTimer.Change(0, 1000); }[/csharp]